WARUNKI GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja jest ważna na terenie Polski i dotyczy produktów zakupionych za terenie Polski.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produktach, które zostały zamontowane w normalnych warunkach środowiskowych.

3. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt zakupiono, a w przypadkach, gdyby punkt uległ likwidacji, reklamacje przyjmuje producent.

4. Podstawą do wniesienia reklamacji z tytułu gwarancji jest dowód zakupu, np. faktura VAT lub paragon.

OKRES GWARANCJI

1. Gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji metalowej produktu udziela się na okres 5 lat od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem.

2. Gwarancja na powłokę antykorozyjną produktów udzielana jest na 5 lat od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt zamówiono w opcji z ocynkiem ogniowym. W przypadku produktów bez powłoki cynkowej gwarancja na odporność antykorozyjną nie jest udzielana.

3. W przypadku montażu produktów przez MASTER K udziela się 5-letniej gwarancji na montaż.

4. Gwarancja nie obejmuje produktów:

    - uszkodzonych mechanicznie po dokonaniu zakupu,

    - zamontowanych w obszarach o dużej wilgotności, dużej zawartości chlorków w powietrzu oraz w pobliżu morza,

    - ciętych w trakcie montażu nie prowadzonego przez MASTER K lub podlegających przeróbkom konstrukcyjnym     dokonanym przez Klienta,

    - mających styczność z materiałami agresywnymi (np. kwasy, sole, woda, ogień, zaprawy cementowe, wapno, alkohole)     lub podlegających anormalnym warunkom pogodowym, klęskom żywiołowym itp.

    - malowanych tylko farbą podkładową,

    - malowanych bez ocynku ogniowego,

    - montowanych lub przerabianych przez osoby niekompetentne (osoby nie wyszkolone przez MASTER K).

    Gwarancji nie podlegają również - w przypadku ogrodzeń z elementami drewnianymi - pęknięcia i odkształcenia     drewna, które są naturalnym zjawiskiem zachodzącym na skutek zmiennych warunków atmosferycznych (różnice     temperatur, wilgotności itp.)

5. Niektóre elementy ogrodzenia podlegają gwarancji na okres 1 roku - są to: elementy eksploatacyjne ogrodzeń: zamki, wkładki, klamki, pochwyty, elektrozaczepy, a taże domofony i videodomofony.

6. Automatyka bramowa podlega 3-letniej gwarancji.

ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi oraz błędami w produkcji.

2. MASTER K zobowiązuje się do naprawy produktu wadliwego w terminie uzgodnionym z Klientem.

https://mobirise.com easy site software